“Όραμα για την Δυτική Αχαΐα”: Προγραμματικές θέσεις για την οργάνωση και λειτουργία του δήμου

1-1-665×435

Ο Δήμος, ως πρωτοβάθμιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, υποχρεούται να υπηρετεί τον πολίτη και να του παρέχει ποιοτικές και οικονομικές υπηρεσίες. Οφείλει να μεριμνά για την αναβάθμιση της καθημερινότητας του δημότη και την ενίσχυση της επαγγελματικής δράσης και της επιχειρηματικότητας. Οφείλει να πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου και να συμβάλλει στη δημοσιονομική ανάταξη και την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας.

 

Διανύουμε, δυστυχώς, μια περίοδο ύφεσης όπου αφενός οι πόροι των Δήμων αλλά και των ίδιων των πολιτών έχουν περιορισθεί και περικοπεί δραματικά και αφετέρου οι συνταξιοδοτήσεις, οι μετακινήσεις και η αναστολή προσλήψεων έχουν δημιουργήσει τεράστια κενά στις δημοτικές υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή η μεταβίβαση από την κεντρική διοίκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους Δήμους οδηγεί στην επιπλέον δέσμευση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.

 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον στόχος της δημοτικής αρχής πρέπει να είναι η άρτια οργάνωση και λειτουργία του Δήμου, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, η αναβάθμιση του ρόλου των αιρετών, η βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού και η αποτελεσματική και χρηστή διαχείριση των πόρων.

 

Σε αντίθεση με αυτά, σήμερα ο Δήμος μας έχει μετατραπεί σε πρωταθλητή της κακοδιοίκησης και της κακοδιαχείρισης, της διασπάθισης των δημοτικών πόρων και των χρημάτων των πολιτών, των εν κρυπτώ διαδικασιών, της μικροπολιτικής και της ρουσφετολογίας, της επιλεκτικής μεταχείρισης του προσωπικού, της απαξίωσης της λογοδοσίας, της αδιαφάνειας και της πλήρους υποβάθμισης των θεσμών και των αιρετών οργάνων.

 

Ήρθε ο καιρός ο Δήμος μας να επιστρέψει στην ομαλότητα!

 

Στρατηγικές επιλογές και δεσμεύσεις

 

Η εκπλήρωση του ρόλου του Δήμου μας, ως ορίζεται από το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, απαιτεί επιστροφή στην κανονικότητα με τήρηση των διαδικασιών και αναβάθμιση των αιρετών οργάνων του Δήμου. Ειδικά το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να μετατραπεί από απλός διαχειριστής της καθημερινότητας σε ανώτατο θεσμικό πολιτικό όργανο του τόπου το οποίο θα χαράζει πολιτική όχι για την επόμενη θητεία αλλά για τις επόμενες γενιές της Δυτικής Αχαΐας.

 

Η οικονομική αυτοτέλεια και ευρωστία του Δήμου αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας. Πέραν της συνεχούς διεκδίκησης πόρων από την κεντρική διοίκηση, θεωρούμε πώς η στοχευμένη διαχείριση, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και η αναζήτηση νέων μορφών χρηματοδότησης μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα του Δήμου και να εξορθολογήσουν τις δαπάνες του ούτως ώστε να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

 

Η επίτευξη των στόχων μας περνά μέσα από την αξιολόγηση των δομών και υπηρεσιών του Δήμου και την αξιολόγηση του προσωπικού. Η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και των εργαλείων της, όπως το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, ένα ευρωπαϊκής εμπνεύσεως ολιστικό εργαλείο, θα συμβάλλουν περαιτέρω στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό πιστοποιούμε τη διοικητική και οικονομική ικανότητα του Δήμου, αναδιαρθρώνουμε τις οργανικές δομές, όπου απαιτείται, εξοικονομούμε πόρους και αξιοποιούμε στο μέγιστο το υπάρχον προσωπικό με δικαιοσύνη και αξιοκρατία ώστε ο Δήμος να καταστεί περισσότερο παραγωγικός και αποδοτικός.

 

Οι υπάλληλοι κρίνονται και αξιολογούνται καθημερινά από τους δημότες και τους πολίτες και δεν εμπλέκονται στους σχεδιασμούς της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Μοναδικά κριτήρια αξιολόγησης, πέραν των τυπικών τους προσόντων, αποτελούν η συνέπεια, η εργατικότητα, ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση στο καθήκον. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην πολιτική διαχωρισμού των υπαλλήλων σε ημετέρους και μη.

 

Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government), με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), θα μετασχηματίσει ριζικά τις υφιστάμενες διαδικασίες, θα βελτιώσει τη δημοκρατική συμμετοχή και θα συμβάλλει καθοριστικά στην παροχή σύγχρονων, αξιόπιστων, αποτελεσματικών και οικονομικών υπηρεσιών στους δημότες και τους πολίτες.

 

Οι δημοτικές υπηρεσίες και δομές οφείλουν να παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία, με διαφάνεια και τακτική λογοδοσία, θα διαχέονται στην κοινωνία ενισχύοντας τον κοινωνικό έλεγχο, την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών και τελικά τους ίδιους τους δημοκρατικούς θεσμούς. Εξάλλου, όπως είπε και ο Αμερικανός συγγραφέας Robert Heinlein: «Αν δεν μπορεί να εκφραστεί με αριθμούς, δεν είναι επιστήμη, είναι γνώμη»!

 

Αναβάθμιση των αιρετών οργάνων του Δήμου

 

Αν οι συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων αποτελούν τον καθρέφτη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, τότε η σημερινή λειτουργία τους χαρακτηρίζεται τραγελαφική: εφαρμογή των κανονισμών και των διαδικασιών κατά περίπτωση, απόσυρση θεμάτων από την ημερήσια διάταξη κατά το δοκούν, ανυπαρξία εισηγήσεων από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, ανάκληση και ακύρωση αποφάσεων, άσκοπη γραφειοκρατία.

 

Για μας το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί ανώτατο πολιτικό όργανο του Δήμου που οφείλει να χαράζει πολιτική για τις επόμενες δεκαετίες. Γι’ αυτό απαιτούνται ενημερωμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και δημότες, γνώστες των ζητημάτων και των διαδικασιών, που ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα προς συζήτηση θέματα και προσέρχονται στις συζητήσεις με πλήρη συνείδηση του ρόλου τους.

 

Αναβαθμίζουμε το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου με δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης των συνεδριάσεών του, δημοσίευση του συνόλου των πρακτικών των συνεδριάσεων και ανάρτηση όλων των αποφάσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι δημότες οφείλουν να γνωρίζουν ακόμα και ποιες αποφάσεις ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση!

 

Εκχώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου στις αντίστοιχες Επιτροπές με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ανάδειξη του πολιτικού του ρόλου.

Ευλαβική τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποίησή του αν χρειαστεί με ταυτόχρονη αυτοματοποίηση της διαδικασίας εισαγωγής και συζήτησης των θεμάτων στο Συμβούλιο και τις Επιτροπές του.

 

Συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών με τη συμμετοχή όλων των δημοτικών συμβούλων του Δήμου.

 

Οικονομική διαχείριση

 

Με δεδομένο ότι οι πόροι του Δήμου και τα χρήματα των δημοτών είναι συγκεκριμένα η διοίκηση του Δήμου οφείλει να δίνει απολογισμό για το πού πάει και το τελευταίο ευρώ του πολίτη!

 

Στο πλαίσιο αυτό δεσμευόμαστε για:

 

 • Σύνταξη ρεαλιστικών προϋπολογισμών και τήρησή τους.
 • Μείωση λειτουργικού κόστους και περικοπή δαπανών με τη συγκέντρωση και ομαδοποίηση των αναγκών και προκήρυξη δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών στις αρχές κάθε έτους. Οι ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες ενισχύουν τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των δημοτών και μειώνουν το κόστος.
 • Απευθείας αναθέσεις μόνο σε περιπτώσεις έκτακτων γεγονότων και αναγκών.
 • Αξιοποίηση σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης όπως χρηματοδοτικές μισθώσεις κλπ.
 • Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και πώληση δευτερεύουσας σημασίας ακινήτων αν κριθεί απαραίτητο.
 • Επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής του Δήμου με τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για κάθε δημοτική υπηρεσία, ιδιαίτερα δε τις ανταποδοτικές, για την ανάδειξη προτερημάτων και αδυναμιών και στόχο την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής με μειώσεις τιμολογίων σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους.

 

Προσωπικό Δήμου

Το έμψυχο δυναμικό του Δήμου αποτελεί βασικό πυλώνα της επιτυχίας της διοίκησης και ως εκ τούτου απαιτείται συνεχής προσπάθεια και διεκδίκηση για στελέχωση των υπηρεσιών. Περαιτέρω, κρίσιμα ζητήματα συνιστούν:

 

 • Η αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, η καταχώρηση των στοιχείων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αν προκύπτει από τα ανωτέρω. Χαρτογράφηση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της επικράτειας του Δήμου αλλά και της υφιστάμενης κατανομής του προσωπικού στις οργανικές μονάδες του Δήμου θα αναδείξει την ανάγκη τυχόν περαιτέρω τροποποίησης του Οργανισμού προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες.
 • Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού αλλά και η ομαλοποίηση της διαδικασίας ετήσιας αξιολόγησής του και η ένταξη του Δήμου στον Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) που αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρέωση ήδη από το 2017. Η ένταξη του Δήμου μας στο Ε.Σ.Κ. θα μας επιτρέψει να αποτελέσουμε φορέα υποδοχής για προσωπικό που αιτείται μετάταξη ή απόσπαση από άλλους Δήμους κάτι που σήμερα δεν είναι εφικτό. Η αξιολόγηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν αποτελεί «τιμωρητική» διαδικασία αλλά στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου.
 • Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.
 • Η εφαρμογή των εσωτερικών κανονισμών, όπου υπάρχουν, και η σύνταξη νέων για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών (αλληλογραφία, προμήθειες, επιμόρφωση, εισαγωγή θεμάτων στα αιρετά όργανα).
 • Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, με ισότιμη και αναλογική συμμετοχή των υπαλλήλων, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και η εφαρμογή τους στην υπηρεσία. Συγκρότηση και λειτουργία της προβλεπόμενης Ομάδας Ειδικών Επιστημόνων με στόχο την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού.
 • Η αυστηρή τήρηση και ο σεβασμός της ιεραρχίας, η τήρηση του ωραρίου εργασίας και ο εξορθολογισμός του συστήματος χορήγησης αδειών και υπερωριών με στόχο την εμπέδωση κλίματος συνεργασίας και τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας.

 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση – «Έξυπνος» Δήμος

 

Την εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης δεν είναι δυνατόν να αποτελεί δικαιολογία η έλλειψη προσωπικού! Η εφαρμογή της τεχνολογίας παντού, με την αντίστοιχη επιμόρφωση του προσωπικού, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην:

 

 • Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων ανάμεσα σε υπηρεσίες και πολίτες. Αυτό θα επιφέρει ασφάλεια, αποτελεσματικότητα αλλά και μηδαμινές μετακινήσεις υπαλλήλων και πολιτών με τεράστια οικονομικά οφέλη.
 • Υποβολή αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με τη χρήση πιστοποιημένων κωδικών πρόσβασης από όλους τους πολίτες από την άνεση του σπιτιού τους γλιτώνοντας το Δήμο από εργατοώρες υπαλλήλων και αχρείαστη ρουσφετολογία.
 • Ένταξη σε πρόγραμμα με το οποίο θα ενημερώνονται άμεσα οι  οδηγοί μέσω δωρεάν εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο για το πού υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της Κάτω Αχαΐας.
 • Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος όπου θα στέλνονται από τους δημότες και θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και με ακρίβεια οι βλάβες στον ηλεκτροφωτισμό, στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης μειώνοντας το χρόνο ανταπόκρισης της υπηρεσίας προς αποκατάστασή τους.
 • Αξιοποίηση του λεγόμενου «έξυπνου φωτισμού» με LED φωτισμό που θα εξοικονομήσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ πού θα μπορέσουν να αποδοθούν σε υποδομές ή μειώσεις τελών σε δημότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Διαφάνεια – Λογοδοσία

 

Με βασική μας αρχή ότι σωστός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης δεσμευόμαστε για:

 

 • Λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας που προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και ουδέποτε έχει λειτουργήσει.
 • Ετήσια λογοδοσία του δημάρχου που εγκρίνεται, όπως ο νόμος προβλέπει, από το Δημοτικό Συμβούλιο με ουσιαστική αναφορά στους τομείς αρμοδιότητας του Δήμου και όχι φιέστες με απλή απαρίθμηση υποτιθέμενων «επιτυχιών».
 • Αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και δημόσια διαβούλευση (και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου) για όλα τα σημαντικά ζητήματα του Δήμου.
 • Απαγόρευση ανάδειξης υποψηφίων του συνδυασμού μας ή συγγενικών τους προσώπων σε προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών ή αναδόχους έργων του Δήμου με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων.
 • Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου σε πραγματικό εργαλείο ενημέρωσης και κοινωνικού ελέγχου τόσο μέσω της ανάρτησης των αποφάσεων της διοίκησης, των διαγωνιστικών διαδικασιών και του «πόθεν έσχες» των υπόχρεων προσώπων όσο και της ζωντανής μετάδοσης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Share the Post