ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
shadow

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ