Και ο Αγγελος Στεργιόπουλος υποψήφιος Δήμαρχος Δυτικής Αχαϊας