“Ώρα Πατρών” το όνομα της παράταξης με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο – Το κείμενο της διακήρυξης