Όχι Αίβαλή στη ΡΑΠ για τις εκλογές στο Δήμο Πατρέων- Ξεκινούν πάλι από μηδενική βάση