Όλοι οι υποψήφιοι με τον συνδυασμό του Νίκου Οικονομόπουλου “Πάτρα Δυνατή”