Όλα όσα είπαν οι πολιτικοί για την γιορτή της Πάτρας