Όλα έτοιμα για τις κινητοποιήσεις στον Κόκκινο Μύλο