Χρήστος Πατούχας: Το φυσικό αέριο – Αλήθειες και ψέματα