Χιούμορ – Εγχειρίδιο Υποψηφίων: Τα μυστικά της «Ξύλινης Γλώσσας»