Υποψήφιος με τον Γιάννη Δημαρά ο Προϊστάμενος τμ. συντ. γραμμής ΟΣΕ, Χρήστος Οικονόμου