“Τώρα για την Πάτρα”: Εκεί που έδειχναν να τα βρίσκουν με τη ΡΑΠ, τώρα συζητάνε αυτόνομη κάθοδο…