«Τώρα για την Πάτρα» Γιάννης Δημαράς – Όλα τα ονόματα των υποψηφίων