«Τώρα για την Πάτρα»: Απών ο Κώστας Χριστόπουλος στα αιτήματα των εργαζομένων – Παρών στις κυβερνητικές επιταγές