Τρέχουν για την πρώτη επίσημη εκδήλωση του Γρηγόρη Αλεξόπουλου