Το έργο των Υπηρεσιών παρουσιάζει ο δήμος Πατρέων σε διημερίδα