Τι κοστίζει στον υποψήφιο η συμμετοχή του στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές