Τιμώμενη Περιφέρεια στην «34η Φιλοξένια» η Δυτική Ελλάδα