Τεχνικά έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων