Τα σενάρια για τις Περιφέρειες, η Δυτική Ελλάδα και η εναλλακτική του ΣΥΡΙΖΑ