Τέσσερις για τον Σπηλιόπουλο! Σε ποιο σχήμα θα καταλήξει;