Τάκης Παπακωνσταντινόπουλος: Η πρώτη επίσημη υποψηφιότητα Δημάρχου Αιγιαλείας- H ανακοίνωση