Σύμπλευση «ΔΡΑΣΗ» και «Δημιουργία Ξανά» – Παρουσιάστηκαν οι… «Γέφυρες»