Συνεστίαση του συνδυασμού… Ώρα Πατρών του Γιώργου Ρώρου