« Συνεργασία Δυμαίων Πολιτών»: Η σημερινή περιοδεία της παράταξης

nikolaoy

H ΣHMEPINH ΠEPIOΔEIA 17/5/19 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ « Συνεργασία Δυμαίων Πολιτών» ΑΠΟ ΤΙΣ 19:30 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1H ΣTAΣH KAPΑΙΙKA – 2H ΣTAΣH KAPAMEΣINEΪKA – 3H ΣTAΣH ΦPAΓKA & 4H ΣTAΣH ΓOMOΣTO.

 

Share the Post