ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ: Δημιουργούν ομάδα για τον Δήμο Πατρέων