Συνάντηση με τους επιχειρηματίες της Εστίασης είχε ο Κώστας Χριστόπουλος