Συγκροτήθηκε το ψηφοδέλτιο της «Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας»