Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας