Στον πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Ειρηναίο στο Βελιγράδι, ο Νίκος Τζανάκος