«Στοιχίζομαι με τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο»- Ανακοίνωση του πρώην γραμματέα του Δήμου, Π. Ζαφειρόπουλου