Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, για το νομοσχέδιο της «μικρής ΔΕΗ» ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας ως εκπρόσωπος της ΕΝ.Π.Ε.