Στην “Ώρα Πατρών” του Γιώργου Ρώρου ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος

IMG_0445

Την υποψηφιότητα του με την παράταξη του Γιώργου Ρώρου “Ώρα Πατρών” ανακοίνωσε ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος.

Ο Γιάννης Αναγνωστοπουλος εργάστηκε για 12 χρόνια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής μουσικής σε Μουσικά Σχολεία ενώ τα τρία τελευταία χρόνια εργάζεται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως υπεύθυνος των πολιτιστικών Ομάδων και Δράσεων, του τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Iδρύματος.

Ο ίδιος είναι μέλος της επιτροπής παρακολούθησης της έκθεσης καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας PATRAS IQ και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Patras Science Festival (PSF). Ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων από το 1988 έως το 2004, και ιδρυτικό μέλος του Μουσικού Συνόλου ΕΥΗΚΟΟΝ ΜΕΛΟΣ από το 1999 έως σήμερα.

Share the Post