Στην πόλη τoυ Αιγίου βρέθηκε σήμερα ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Θ.Σώκος