Στα τέλη Ιανουαρίου η επίσημη εκδήλωση του Γρηγόρη Αλεξόπουλου