Σταυρούλα Παναγοπούλου – Νικολάου: “Ο νέος θεσμός της αιρετής Περιφέρειας θεμελιώθηκε σωστά κατά τη θητεία του Απ. Κατσιφάρα”