Σε ποια πρόσωπα καταλήγει η ΝΔ για τις Περιφέρειες-Τι ισχύει για την περιφέρεια Δυτικής.Ελλάδας