ΣΑΚΗΣ ΚΛΗΡΗΣ: Πορευόμαστε σταθερά με ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια για τον Δήμο των παιδιών μας»