Σάββας Θεοδώρου στην Αχαϊα – Χρίστος Τρυφιάτης σε Αιτωλοακαρνανία – Λάμπης Σοφιανόπουλος σε Ηλεία οι αντιπεριφερειάρχες του Γ. Ζαφειρόπουλου