Ρ.Α.Π. Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη: Εκδήλωση – συζήτηση για τον πολιτισμό