Ρ.Α.Π. Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη: Ανοιχτή υπό όρους σε συνεργασίες!