ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
shadow

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΟΥ