ΡΑΠ – ΠΑΤΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Ο υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων Κ. Σπαρτινός σε δημοτικές υπηρεσίες και οργανισμούς