ΡΑΠ Πάτρα Ανθρώπινη πόλη: Παρουσίαση ψηφοδελτίου Μ.Τρίτη 15 Απριλίου