ΡΑΠ-Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη:Ο Κώστας Σπαρτινός σήμερα θα επισκεφθεί τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου