Π. ΛΑΛΙΩΤΗΣ: Παρουσίαση λογοτύπου «Γέφυρα Ανατροπής και Δημιουργίας»