Π.ΛΑΛΙΩΤΗΣ: “Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που θα ενισχύσουν τις κοινωνικές δομές στη Δυτική Ελλάδα”