Προχωρά η διαδικασία για τη μελέτη χωροθέτησης Υδατοκαλλιεργειών σε Εχινάδες και Αιτ/νία