Προτροπή Κώστα Σπηλιόπουλου προς Νεκτάριο Φαρμάκη για τις αφίσες του

Σπηλιόπουλος

Σου συνιστώ να κατεβάσεις τις αφίσες σου

Φιλική προτροπή προς το Νεκτάριο Φαρμάκη απευθύνει ο Κώστας Σπηλιόπουλος και του ζητεί να μεριμνήσει για το κατέβασμα των αφισών του που έχουν αναρτηθεί σε όλη την Περιφέφρεια.

Η πλήρης δήλωση Σπηλιόπουλου έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, «απαγορεύεται η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, πέραν των χώρων που θα οριστούν για τους σκοπούς αυτούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3023/2002. Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών, µόνο στους χώρους αυτούς, καθώς και µέσα στο χώρο των εκλογικών κέντρων».

Παρά τη ρητή πρόβλεψη του νόμου, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, έχει αναρτήσει αφίσες του κατά μήκος του δικού δικτύου της περιφέρειας αλλά και στρους δρόμους των πόλεων της περιφέρειας. Το γεγονός αυτό έχει γίνει αντιληπτό από τους συμπολίτες και γίνομαι αποδέκτης των διαμαρτυριών τους.

Απευθύνω φιλική προτροπή προς τον ανθυποψήφιο κ. Φαρμάκη, να μεριμνήσει  για το κατέβασμα των αφισών του και να τηρήσει το νόμο ώστε να κινούμεθα όλοι με ίσους όρους επικοινωνίας.

Πολύ περισσότερο που ο κ. Φαρμάκης εξαγγέλλει μια νέα αρχή για την Περιφέρεια. Έτσι την εννοεί; Ας θυμηθεί τουλάχιστον ότι ανήκει στη Νέα Δημοκρατία που παραδοσιακά σέβεται τη νομιμότητα».

Share the Post