Προεκλογική εκκίνηση με πολυπληθές ακροατήριο- Δημαράς.